Företaget Nyheter Referenser Om oss Kontakt
 Dala Klimat
Plåtslageri Ventilation VVS-konsult Länkar

Dala Klimat AB:s Verksamhet

Verksamhet omfattar Luftbehandlings-, Plåtslagerientreprenader, Service, Isoleringsentreprenader,VVS-konsultation, Projektering, Cad, Utredning, OVK-besiktning, Injustering, Loggning. Styr- och övervaknings-, Direkt försäljning av plåt- och Ventilationsdetaljer,  för såväl nybyggnad som ombyggnad i hus, Daghem och kontor mm.
Vårt mål är att i samarbete med dig som beställare skapa goda miljöer, både idag och för lång tid framöver. Miljöer där människor kan trivas och verka och där hänsyn tas till såväl byggkostnad som driftskostnad. 

Dala Klimats ambition är att ställa vårt kunnande till förfogande i ett förtroendefullt samarbete med dig som beställare. Från idé till förverkligande. Att i alla sammanhang bygga och agera med kvalitet. Det är viktigt att skapa trivsamma miljöer som är attraktiva även för kommande generationer. Samtidigt måste anläggningarna byggas så att driftkostnaderna kan hållas på en rimlig nivå.

Från idé till verklighet Vi strävar efter att anpassa nya produkter och tjänster efter människors och marknadens behov. I samarbete med skickliga konsulter och stort eget kunnande hjälper vi till att ta hand om allt från idé till färdig anläggning.

Dala Klimat är Medlem i Plåtslageriernas Riksförbund.

Dala klimat är Certifierad partner med Fläkt Woods gällande Bostadsventilation.

Vi gör allt för att våra barn ska må bra. Men ofta glömmer vi det viktigaste. Luften vi andas hemma. Med balanserad ventilation andas du och din familj alltid ny, syrerik och filtrerad luft. Fläkt Woods erbjuder dig, som ska renovera eller bygga nytt, de senaste och effektivaste ventilationssystemen på marknaden. Balanserade ventilationssystem där du kan återvinna upp till 83 procent av värmen i frånluften. Med andra ord en investering för både hälsa, ekonomi och miljö.

fbbild.jpg  Certifierad FläktWoods-partner

     Nyheter      Referenser      Om oss      Kontakt                                                                                                 Copyright 2015 Dala Klimat