Företaget Nyheter Referenser Om oss Kontakt
 Dala Klimat
Plåtslageri Ventilation VVS-konsult Länkar

VENTILATION

Tack vare vår erfarenhet och flexibilitet samt vårt tekniska kunnande kan vi ge Er kvalificerad service inom hela ventilationssektorn.

 

Tjänster


* Alla typer ventilationsentreprenader

* Styr- och övervakningsystem

* Service

* Gör det själv paket för villor

 

INNOMHUSLUFT

Utan luft fungerar knappast några mänskliga eller maskinella processer.
Ren, frisk och rätt tempererad luft betyder allt mer i dagens och morgondagens högteknologiska samhälle.

Även möbler och byggnadsmaterial bidrar till föroreningen medan tvätt, dusch, bad och disk orsakar fukt. Inomhusluften behöver därför bytas ut mot frisk luft utifrån, vilket tillgodoses genom ventilation. Genom bra ventilation minskar risken för hälsoproblem som allergier och annan överkänslighet. Ventilation är viktig även för att själva byggnaden inte ska förstöras av fukt och mögel.


ENERGI & MILJÖ

I de allra flesta byggnader går det att spara energi. Ibland ligger besparingspotentialen på över 50 %. Troligtvis finns det stora kostnadsbesparingar att göra även i dina fastigheter. Vi sänker fastighetens energikostnader och minskar fastighetens negativa miljöpåverkan. Inomhusklimat En bra inomhusmiljö är avgörande för att nå hälsa och välbefinnande hos de människor som vistas i fastigheten. Status på fastighetens innemiljö kan på flera sätt värderas i pengar. Faktorer som ökad frånvaro, ökade hälsovårdskostnader och minskad trivsel på arbetsplatsen påverkar givetvis lönsamheten på den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Det är också avgörande i förhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäster.
I byggnader med problematisk inomhusmiljö kartlägger och diagnostiserar vi den aktuella situationen och kommer därefter med åtgärdsförslag för att komma tillrätta med problemen

Kontakta oss